Dialogworkshop i Andenes 13. juni 2023

Vår dr. grads stipendiat, Jessica Fuller, har vært i Andenes (Vesterålen, Nord-Norge) over flere uker i perioden 2020–2023 og har intervjuet og samlet inn definisjoner og syn om bærekraft fra fiskere og andre borgere på Andøya. Dette arbeidet har nå blitt vitenskapelig publisert.

Samtidig som Jessica har vært i feltet, har vi utviklet en metode som dykker inn på FN sine Bærekraftsmål på delmål-nivå, for å kunne starte arbeidet med rapportering på bærekraft. Dette er en metode som nå tas i bruk ved SINTEF i Dorothy Dankel sin ny rolle som seniorforsker i forskningsgruppen Klima og Bærekraft ved SINTEF Ocean.

Vi skal oppsummere alt dette i Andenes i en interaktiv Dialogworkshop som holdes tirsdag 13.06.23. Workshop er åpen for alle og vi har lyst å høre fra medborgerne som har lyst å uttrykke seg om forskjellige syn og erfaringer om bærekraft i Andøy Kommune.

Påmelding innen 07. juni her: www.tinyurl.com/LoVeSeSDG

Spre ordet og bli med! 🙂

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.